Контакти
Позвънете ни!

Хотел "Бохема"
е извор на спокойствие!
Тук ще преоткриеш, че водата това си ТИ.

Физико-химичен състав и балнеолечебни свойства на минералната вода в хотел "Бохема СПА".

На територията на курорт Огняновски минерални бани има 24 термоминерални извора, които са многократно изследвани и анализирани. Те са смятани за изключително богат хидроминерален ресурс заради огромния им дебит, а също и поради особеностите на физико-химичния им състав. Повечето от тях са бистри, безцветни, без миризма или със слаб дъх на сероводород, без никакви признаци за санитарно-химично замърсяване, бактериологично чисти. Това ги прави подходящи както за външно, така и за питейно балнеолечение.

Водата, използвана в хотел „ БОХЕМА СПА“ , идва от сондажен извор с температура на водата 42°C – един от най-топлите в курорта. Нейните най-характерни особености са:

 • По своя физико-химичен състав водата се характеризира като:
  • хипертермална (с температура 42°C),
  • слабо минерализирана (с обща минерализация 240мг/л),
  • силициево-флуорна (със съдържание на метасилициева киселина – 52.2мг/л и на флуор – 5.1мг/л),
  • хидрокарбонатно-сулфатна и натриева, с повишено съдържание на калций (2.5мг/л).
 • Водата има силно алкална реакция (pH-8.9). Съдържа незначително количество сероводород, главно под формата на хидросулфиди (0.8 мг/л), което ѝ придава специфична, слабо изразена и бързо губеща се миризма. Минералната вода съдържа и незначителни количества радон (0.7 nC/л).
 • Високата температура ( термалност ) на водата я прави подходяща за външно балнеолечение на редица заболявания.
 • Причисляването ѝ към групата на слабо минерализираните азотни води с алкална реакция и със съдържание на флуорни йони прави водата на хотел „ Бохема СПА“ подходяща не само за външно балнеолечение (бани), а и за вътрешна употреба – т.н. питейно лечение, особено препоръчвано при стомашно-чревни, жлъчно-чернодробни и урологични заболявания. Слабо минерализираната минерална вода с флуорно съдържание се използва също при хора с професионална интоксикация – за да се изведат от организма на пострадалите солите на тежките метали; безспорно е благотворното ѝ въздействие и върху хора, чиято работна среда е с риск от радиоактивно замърсяване. В този случай водата помага за извеждането на радионуклидите от организма.
 • Силно алкалната реакция на водата подпомага лечението и рехабилитацията на хора с различни заболявания на опорно-двигателния апарат.
 • Минералната вода е с висока концентрация на флуорни йони. Това определя ефективността на вътрешната ѝ употреба за лечение на заболявания на опорно-двигателния апарат с разредена костна структура (остеопороза), като подпомага заздравяването на костите. Питейното лечение допринася също и за по-успешна борба със зъбния кариес.
 • Минералната вода се добива от естествен природен източник и се характеризира с абсолютна чистота в санитарно-химичен аспект (липса на нитрати, нитрити и амоний), както и в санитарно-хигиенен и микробиологичен аспект (коли-индекс<100 и микробно число (общ брой бактерии): 0 колонии. Заради произхода си, водата съдържа редица жизненоважни минерали и елементи, които са част от препоръчителния ежедневен здравословен прием. Освен това, относително ниското минерално съдържание ни освобождава от необходимостта да се съобразяваме с количеството минерална вода, което е полезно (и безопасно) за дневен прием – колкото повече изпием, толкова по-добре.