Контакти
Позвънете ни!

Хотел "Бохема"
е извор на спокойствие!
Тук ще преоткриеш, че водата това си ТИ.

Външно приложение на минералните води

Минералната вода е лечебна природна вода, въздействаща със своя минерален и газов състав, висока температура. Тя представлява по-наситен или по-разреден дисоцииран електролитен разтвор на минерални вещества и газове. Разтворените в нея елементи, прониквайки в организма, участват в биохимичните реакции. Колкото концентрацията на минералната вода е по-слаба, толкова дисоциацията и активността на йоните в известни граници е по-голяма.

Минералните води имат ефект върху целия организъм на човека, защото повишават защитите му сили – това е едно от неспецифичните им въздействия. Минералните води повлияват със съдържанието си например на желязо, въглероден двуокис и др., които са биологично активни вещества.

При външно приложение минералните води оказват влияние чрез кожата. Дразненията, които те осъществяват върху нея се предават чрез рецепторите по нервно-рефлекторен път до главния мозък. от друга страна тези дразнения преминават от кожата в подлежащите тъкани и чрез лимфо и кръвообръщението като обхващат целия организъм. Температурата на водата оказва влияние върху топлинния баланс на организма, действайки като температурен фактор. Минерална вода образува върху повърхността на кожата т. нар солева мантия от соли на минерални вещества, която действа 1-2 денонощия след банята или ваната.